MIXMOBIL nedílnou součástí izolačního systému thermotec®



Zateplovací systém thermotec® není jen o výčtu výhod a nadstandardně vyvážených vlastnostech izolovaného prostoru. Žádné elegantně navržené stavební řešení se neobejde bez podpůrných pomůcek a technik, které celému systému teprve dodají svou podobu.

Naším stěžejním pilířem se bezesporu stává MIXMOBIL, který se ve své podstatě stává mikroprocesorem celé operace.

Izolace domu za pomocí moderní techniky - to je MIXMOBIL

MIXMOBIL je důmyslně navrženým míchacím centrem sloužícím k okamžité dopravě správně rozmixovaného materiálu na místo určení. Díky této metodě se zkracuje celková realizace zhotovení pokládky a snižuje případné znečištění při manuální přepravě.

MIXMOBIL slouží k důkladnému rozmíchání všech používaných izolačních násypových hmot, které pod záštitou společnosti thermotec® používáme. Na přísné dodržení kvality výroby a zachování špičkového puncu dohlíží vnitropodniková kontrola a externí zkušební úřad.

Izolace domu v jednom dni

MIXMOBIL není pouhým přepravním kolosem, ale chytrým zařízením, které dokáže přímo na místě realizace namíchat více násypových hmot v jednom dni, aniž by se musel vracet na centrálu. Přesně takové aspekty posouvají zateplovací systém thermotec® k obsazení přední pozice i na českém trhu.

Izolační systém thermotec® - MIXMOBIL rozšiřuje paletu výhod

Míchací centrum MIXMOBIL doplňuje již tak širokou řadu zvýhodnění samotných vlastností izolačního materiálu thermotec®.

MIXMOBIL zkracuje celou realizaci rychlým přenosem materiálu v množství 5 až 8 m ³/hodinu. Dokáže namíchat více násypových hmot přímo na stavbě. Jiné zařízení již není potřeba a navíc je veškerý proces řízen naprosto přesným počítačovým programem. Kvalita odpovídá přísné kontrole evropského technického povolení s rakouskou normou EN 16025-1.